У Тячівській ОТГ проводиться конкурс по відбору виконавця земельних торгів

Тячівська міська рада оголошує конкурс по відбору виконавця земельних торгів (підготовка лоту та проведення земельних торгів у формі аукціону).
Умови проведення конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Відбір виконавця здійснюється на період з 09.02.2021 р. по 31.12.2021 р.

До підтвердних документів належать:
- Заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів;
- Копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента фізичної особи - підприємця);
- Згода на обробку персональних даних (для фізичної особи – підприємця);
- Копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
- Копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення та підписання протоколу земельних торгів;
- Копії кваліфікаційних документів інженерів-землевпорядників та інженерів геодезистів, яких буде залучено до робіт з підготовки лоту;
- Інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною;
- Інформація про підготовлені лоти (кількість виготовленої документації із землеустрою та/або землеоціночних робіт, строки виконання даних робіт;
Конкурсні пропозиції претендентів подаються в запечатаному конверті до 01.02.20201 року (включно). Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.
Конкурсний відбір відбудеться «09» лютого 2021 року в приміщенні Тячівської міської ради за адресою: м. Тячів, вул. Шевченка, 2 тел. Для довідок: +38 (098) 094 80 94.