Актуальна інформація для ФОПів-платників єдиного податку

Які відомості зазначаються у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування СГД-фізичними особами при внесенні змін до реєстру платників єдиного податку?
У заяві при внесенні змін до реєстру платників єдиного податку зазначаються такі обов’язкові відомості:
– прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
– кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою – підприємцем у трудових відносинах.
Також до заяви включаються додаткові відомості (за наявності) про:
– зміну податкової адреси суб’єкта господарювання;
– зміну місця провадження господарської діяльності;
– зміну видів господарської діяльності (перелік всіх видів господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, які будуть здійснюватися суб’єктом господарювання);
– дату (період) відмови від застосування спрощеної системи у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ;
– дату (період) припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності;
– зміну групи та ставки платника єдиного податку.
ДПС у Закарпатській області