Всі етнічні групи на Закарпатті здатні мирно співіснувати в складі незалежної України

Коли питання стосується Закарпаття, то обов'язково відзначається багатонаціональність населення.  Українці, угорці, румуни, гуцули, словаки, роми, росіяни та ін. мирно проживають у   мальовничому краї Західної України. 
Звісно, основним та корінним народом є українці, які за останнім переписом населення  становлять  80.5 % від їх загальної кількості.  
Загалом, у Закарпатській області мешкають представники понад 30 етносів  зі своїми усталеними традиціями та мовно-культурним розмаїттям
І важливим є те, що між ними практично не виникає міжетнічних конфліктів.  Тут характерний високий рівень толерантності до людей різних національностей, про що свідчать і чисельні соціологічні дослідження. 
Якщо і трапляється якесь неприязне ставлення серед місцевих, то здебільшого до ромських   поселень. Адже ті за своїм менталітетом і стилем життя не надто прагнуть інтегруватись в українське суспільство.   Власне, подібна ситуація з ромами по всій Україні.
Безперечно, для мирного співіснувати всіх  національностей важливим питанням є забезпечення реалізації  їх прав та  свобод, гарантованих Конституцією України та міжнародними  деклараціями й нормативами.  
Як це відбувається на прикладі Закарпаття можна прослідкувати у ставленні до мови, релігії, культури, традицій  та інших умов для реалізації потреб нацменшин.
Тобто, наскільки представники тих чи інших етнічних груп мають права користуватися надбанням своєї культури, сповідувати свою релігію, розмовляти рідною мовою тощо.  Якихось утисків з приводу цього на Закарпатті, відколи край входить в склад незалежної України,  не спостерігається.  
Мовне ж питання, якщо й виникає, то скоріш за все штучного походження і часто політизується з метою нагнітання суспільно-політичної ситуації в країні загалом.
Представники ж меншин прекрасно розуміють, що для успішної реалізації їх в соціумі потрібне знання - української державної мови.
Спілкуватись в побуті та використовувати свою рідну мову в житті їм ніхто не забороняє. В закарпатських містах нерідко можна почути окрім української і румунську, і угорську,   і російську мови.  
Загалом мирне співіснування різних етнічних груп є позитивним фактором для соціального і культурного збагачення краю.
На Закарпатті часто проводяться різноманітні фестивалі, на які приїжджає багато гостей з усієї України і закордону. І так приємно, коли під час таких масових заходів  виступають фольклорні колективи різних національностей. Що є яскравим підтвердженням мирного співіснування етнічних груп та збереження  самобутності нашого краю. 
Любов Немеш, журналіст