РНБО підтримала запровадження надзвичайного стану в Україні

Рада національної безпеки та оборони погодила запровадження надзвичайного стану по всій країні, крім двох напівокупованих областей: Донецької та Луганської. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
За словами Данілова, режим НС, у разі, якщо його підтримає Верховна рада, буде запроваджений по всій Україні окрім Донецької і Луганської областей, тому що там діє режим ООС. Він також додав, що рішення про посилення заходів і обмежень в рамках НС ухвалюватиме місцева влада в залежності від ситуації в кожному окремому регіоні.
"На решті території буде чи то більш посилений, чи то більш послаблений стан. Мова йде про прикордонні міста. Це буде посилення охорони громадського порядку та об'єктів, як і забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства. Обмежений певний рух транспорту, може бути додатковий огляд транспорту, це може бути перевірка тих чи інших документів. Це питання які є превентивними для того, щоб в країні зберігався спокій", — пояснив секретар РНБО.

Згідно з законом "Про правовий режим надзвичайного стану" НС є особливим правовим режимом, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях у разі масових загроз життю та здоров'ю громадян, конституційному ладу країни тощо. НС передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян тощо. Подібний правовий режим допускає тимчасове обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини та громадянина.
Тож в разі введення Радою режиму надзвичайного стану можливе:
 • встановлення особливого режиму в'їзду та виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;
 • обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;
 • посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
 • заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;
 • заборона страйків;
 • примусове відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб.
Також передбачені можливі додаткові заходи:
 • тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов'язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових жилих приміщень, встановлення карантину та проведення інших обов'язкових санітарних та протиепідемічних заходів;
 • запровадження особливого порядку розподілу харчів та предметів першої необхідності; зміна режиму роботи підприємств;
 • переорієнтація їх на виробництво необхідної в умовах надзвичайного стану продукції;
 • введення комендантської години (заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби);
 • перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках – проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян;
 • заборона призовникам та військовозобов'язаним змінювати місце проживання без відома відповідного військового комісаріату тощо.
 • обмеження або тимчасова заборона продажу зброї, отруйних та сильнодійних хімічних речовин, а також алкогольних напоїв та речовин, що виробляються на спиртовій основі;
 • тимчасове вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної та холодної зброї та боєприпасів;
Також НС передбачає обмеження для медіа, серед яких: 
 • заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;
 • регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів, заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів і радіовипромінювальних пристроїв особистого та колективного користування;
 • особливі правила користування зв’язком і передачі інформації через комп’ютерні мережі;
 • порушення питання про заборону діяльності політичних партій, громадських організацій в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей, у порядку, передбаченому Конституцією і законами України.
НС може бути введено на строк не більше 30 діб в усій Україні та не більше 60 діб в окремих її місцевостях. У разі необхідності НС може бути продовжений Президентом України, але не більше ніж на 30 діб. В указі президента про введення НС мають бути чітко прописані: обґрунтування такого режиму, межі території надзвичайного стану (де саме його вводять), час та термін дії НС, перелік та межі надзвичайних заходів (які права будуть обмежені та на який час), а також виконавці заходів режиму НС (хто буде здійснювати необхідні заходи і які повноваження отримує).